Menu

Ing. arch. Gabriela Soušek Pojerová

2011
A7 studio

2011
studio ORIGAM

2010
Ka-architekti s.r.o. ,  Praha 2, Vinohrady
Caraa.cz s.r.o., Praha 3, Žižkov

2009

studijní pobyt v Austrálii

2007–2008
DaM s.r.o. architektura,  Praha 4, Braník

2006–2007
Atelier Hájek,  Praha 4, Komořany

2005
projekční ateliér – Ing. Vlastimil Zatloukal, Jihlava
Akademie Věd – dějiny umění – PhDr. Dalibor Prix

2002
Atelier L v Praze 6-Dejvice

Vzdělání: Technická universita v Liberci – fakulta architektury