Menu

Sloučenina

Architekti zpravidla pracují s návrhem. V případě rodinné firmy CHEM Logistic vznikl spíše jakýsi
chemický vzorec, který zachycuje složení i strukturu klíčové administrativní budovy i přilehlé haly.
Zatímco u haly to byly normy a směrnice, které rozhodly o její konečném podobě, u administrativní
budovy vyplynul tvar i složení našeho chemického vzorce z dialogu s oběma spolumajiteli. Příhodné
umístění budovy v rohu příjezdu do areálu dává na první pohled tušit, že tady bude dobře. Netýká se
to pouze nejrůznějších návštěv či dovozců, ale i samotných zaměstnanců. Pro ně je prostor navržen
tak, aby se vždy co nejpohodlněji dostali tam, kam chtějí, a aby bylo zároveň bezpečnosti práce
učiněno za dost. Vzpruhou při práci i nezbytných přestávkách je denní světlo, které díky prostornému
světlíku nad dominantními schody proniká do každého koutu budovy. Přiznaný beton doplňuje
dubové dřevo na dveřích, na vybavení i na betonových schodech, a také sklo, které tradičně spojuje,
prosvětluje a zvětšuje. Lidský rozměr budově dodává také citlivá úprava okolí. Třeba popínavý
přísavník, který barevně reaguje na změny ročního období. Výsledkem našeho společného snažení je
sloučenina areálu vysoce technicistního rázu s dotykem lidskosti, která je pro každou činnost
esenciální.