Menu

Základní škola Jana Vodňanského, Praha 7

0
120
0
Soutěžní návrh ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ehl & Koumar Architekti. Dětem v Praze 7 navrhujeme školu hravou a imaginativní, pevnou do ulice a otevřenou do parku. S bohatými pobytovými prostory na zvýšeném školním dvoře, terasách a střeše. Nástup do školy by měl vést z nové důstojné piazzetty. Na humor a imaginaci písní Jana Vodňanského navazují plastiky zvířat doprovázející děti do školy. Bohatě dimenzované a členité společné prostory jsou provázány se školním dvorem a navzájem propojeny otevřeným atriem. Velkorysou jídelnu/aulu umísťujeme na stejné úrovni jako tělocvičny s možností společného využití pro veřejnost a otevření do parku a zeleně. Urbanistické řešení Hmota nové školy je na pozemku osazena tak, aby vytvářela pevnou uliční frontu do Jankovcovy ulice. Směrem do ulice Přádelní před sebou ponechává dostatečně velkou dlážděnou piazzetu, ze které je veden hlavní vstup do školy. Do parku se škola velkoryse otevírá v podobě vyvýšeného školního dvora a několika úrovní teras s venkovními učebnami, hracími plochami a zahrádkami. Na střechu umisťujeme velké hřiště, jehož subtilní silueta oživuje nároží a jasně identifikuje objekt školy mezi okolní výškově nesourodou zástavbou. Na piazzetu před školou navazuje zelené prostranství s parkovou úpravou a menším hřištěm. Provozní řešení Hlavní vstup je veden z piazzety v Přádelní […]
Čtěte dále ›

Sloučenina

0
441
0
Architekti zpravidla pracují s návrhem. V případě rodinné firmy CHEM Logistic vznikl spíše jakýsi chemický vzorec, který zachycuje složení i strukturu klíčové administrativní budovy i přilehlé haly. Zatímco u haly to byly normy a směrnice, které rozhodly o její konečném podobě, u administrativní budovy vyplynul tvar i složení našeho chemického vzorce z dialogu s oběma spolumajiteli. Příhodné umístění budovy v rohu příjezdu do areálu dává na první pohled tušit, že tady bude dobře. Netýká se to pouze nejrůznějších návštěv či dovozců, ale i samotných zaměstnanců. Pro ně je prostor navržen tak, aby se vždy co nejpohodlněji dostali tam, kam chtějí, a aby bylo zároveň bezpečnosti práce učiněno za dost. Vzpruhou při práci i nezbytných přestávkách je denní světlo, které díky prostornému světlíku nad dominantními schody proniká do každého koutu budovy. Přiznaný beton doplňuje dubové dřevo na dveřích, na vybavení i na betonových schodech, a také sklo, které tradičně spojuje, prosvětluje a zvětšuje. Lidský rozměr budově dodává také citlivá úprava okolí. Třeba popínavý přísavník, který barevně reaguje na změny ročního období. Výsledkem našeho společného snažení je sloučenina areálu vysoce technicistního rázu s dotykem lidskosti, která je pro každou činnost esenciální.
Čtěte dále ›

RD – Chaloupky

0
1194
0
3D interiér: Annemarie Pájová 3D exteriér: Jan Lankaš
Čtěte dále ›

Rezidence Pod Juliskou

Můj dům – můj hrad / My Home – My Castle Rezidence Pod Juliskou – soutěž pro soukromého investora Spolupráce s ateliérem EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o. Tým architektů: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Pavel Novák, Gabriela S. Pojerová
Čtěte dále ›